English
Español

WMG-6

El 1935, la companyia dels Ferrocarrils de l'Oest havia dut a terme un estudi per a la implantació d'automotors en alguns dels seus serveis, però el començament de la Guerra Civil va fer que el projecte quedés en suspens. Però al 1937 les tropes de Franco van detenir a les costes gallegues un vaixell que traslladava cap a la zona republicana 12 xassís d'autobusos, sis d'ells de motors Chevrolet d'uns 22 CV i els altres sis amb motor Ford d'idèntica potència, i que van quedar confiscats. La Companyia de l'Oest, a través del seu enginyer cap Enrique Lois, els va adquirir per convertir-los en automotors. D'això es van encarregar en els propis tallers de la companyia, i l'empresa Germans González, ubicada al municipi de Pontevedra de Porriño, va construir les carrosseries. Tenien 27 places, un diàmetre de rodes de 85 cm en el cas dels Chevrolet i de 70 en el cas dels Ford, una velocitat màxima de 50 km/h i un esforç de tracció d'uns 500 kg. Com en aquella època a la companyia de l'Oest li havia estat encomanada la tutela administrativa de la Companyia d'Andalusos, que havia estat intervinguda un any abans per l'Estat, es va decidir que sis d'aquests automotors -els Chevrolet- quedessin en les línies de l'Oest, mentre que els altres sis van passar a les d'Andalusos.

WMG-6