English
Español

AT-1

Primer automotor de gasolina que es va introduir en la línia, i amb els quals s'intentava abaratir els costos d'explotació i remuntar la mala situació econòmica de l'empresa. No queda clar qui va ser el constructor, el que si és segur que portava un motor americà Cummins.

AT-1