English
Español

MZA WT-201

D'aquesta locomotora dièsel-mecànica només es van construir dues unitats, adquirits per MZA i matriculats en origen com WT-201 i WT-202. Aquestes locomotores van ser els primers tractors de maniobres de tracció dièsel que van circular per les vies d'ample ibèric, encara que pràcticament només ho van fer en proves. Com a dada curiosa, el 1937, estant en servei de maniobres a l'estació d'Aranjuez, tots dos tractors són enviats a Águilas (Múrcia) on es blinden. Van estar arrossegant trens blindats del bàndol republicà en els fronts de Peñaroya i Villanueva de la Serena, i després a la zona de Llevant.

MZA WT-201