English
Español

SAC-3

Com en altres petites companyies, la necessitat de reduir costos d'explotació d'aquest ferrocarril, l'impulsa a la utilització de petits automotors de gasolina. El 1923 Renault signa un acord amb la Société de Construction et d'Entretien du Matériel Industriel et Agricole (SCEMIA) per a la creació i la difusió de nous models de automotors, batejats com RS. Renault proporciona els xassís i SCEMIA les carrosseries. Aquesta col·laboració dura una desena d'anys. Fruit d'aquesta col·laboració neix el RS-4, el model que ens ocupa.

SAC-3