English
Español

MZA-461

Locomotora 030 procedent del TBF (serie 227 a 258). Varen passar a MZA el 1891, formant la serie 454 a 485.

MZA-461