English
Español

MZA-878

L'any 1910, MZA, havia realitzat un estudi en profunditat de les necessitats del seu parc de tracció a un període de 10 anys, diferenciat clarament les locomotores de viatgers amb les de mercaderies. En aquest mateix propòsit havia impulsat a Nord un estudi similar i les conclusions de les dues empreses que van coincidir en l'essencial. Per als serveis de viatgers de velocitat es podrien en servei màquines Pacífic, és a dir del tipus 2-3-1 i per als de rampa i mercaderies, tipus 2-4-0.

MZA-878