English
Español

MZA-168

Locomotora amb el nom de "Martorell", inicialment pertanyia al Ferrocarril de Barcelona a Martorell. Originalment locomotora amb tender separat, el 1913 va patir la modificació que es pot veure passant a ser locomotora-tender.

MZA-168