English
Español

MZA-20

Locomotora provinent del Ferrocarril de Madrid a Aranjuez (Serie 5-8) amb les cuals es va iniciar el servei.

MZA-20