English
Español

MZA-2

Locomotora provinent del Ferrocarril de Madrid a Aranjuez (Sèrie 14-20). A la MZA van formar la sèrie 2 a 8.

MZA-2