English
Español

MZA-913

MZA havia decidit després dels seus estudis tècnics apostar pel rodatge 2-3-1 per als seus trens de viatgers. A causa de l'inici de la I Guerra mundial, Maffei no va poder subministrar la resta de locomotores encarregades (només en van arribar quatre), de manera que MZA va passar la resta de la comanda a ALCO, que va servir les seves locomotores amb algunes diferències respecte a les alemanyes, seguint els seus criteris mecànics, per exemple, va ser impossible convèncer els americans que fessin les locomotores de tipus Compound.

MZA-913