English
Español

Jordi Ramon

22 cars

2 followers

Follow

Following 0 users

No following found.

 

Create your train collection inventary for free!
Sign up now

Jordi Ramon

This is the trains collection of Jordi Ramon:

Filtered by railway Clear filter

AM-502

[ES] AM
H0

Aquesta locomotora prové del Ferrocarril de Tudela a Bilbao, del model que van formar en aquesta companyia la sèrie 27 a 34. Totes elles tenien nom, i la que ens ocupa era...

Total: 1 cars.

Railways: AM  
Manufacturers:
Scales: H0

Filtered by railway Clear filter


Share: TrainsCollection.com/42