English
Español

Jordi Ramon

22 cars

2 followers

Follow

Following 0 users

No following found.

 

Create your train collection inventary for free!
Sign up now

Jordi Ramon

This is the trains collection of Jordi Ramon:

Filtered by railway Clear filter

SAC-3

[ES] SAC
H0

Com en altres petites companyies, la necessitat de reduir costos d'explotació d'aquest ferrocarril, l'impulsa a la utilització de petits automotors de gasolina. El 1923...

Total: 1 cars.

Railways: SAC  
Manufacturers:
Scales: H0

Filtered by railway Clear filter


Share: TrainsCollection.com/42