English
Español

Jordi Ramon

22 cars

2 followers

Follow

Following 0 users

No following found.

 

Create your train collection inventary for free!
Sign up now

Jordi Ramon

This is the trains collection of Jordi Ramon:

Filtered by railway Clear filter

VQ MAB-2

[ES] VQ
H0

Com el servei d'autobusos per carretera no feia competitiu el de viatgers pel tren, aquesta petita companyia va decidir adquirir automotors per baixar els preus. Dos d'ells es...

Total: 1 cars.

Railways: VQ  
Manufacturers:
Scales: H0

Filtered by railway Clear filter


Share: TrainsCollection.com/42