English
Español

Jordi Ramon

22 cars

2 followers

Follow

Following 0 users

No following found.

 

Create your train collection inventary for free!
Sign up now

Jordi Ramon

This is the trains collection of Jordi Ramon:

Filtered by railway Clear filter

MZA WT-201

[ES] MZA
H0

D'aquesta locomotora dièsel-mecànica només es van construir dues unitats, adquirits per MZA i matriculats en origen com WT-201 i WT-202. Aquestes locomotores van ser els...

MZA-1781

[ES] MZA
H0

Aquesta locomotora pertany a una de les últimes subsèries, la corresponent als números 1776 a 1785, que incorporaven un seguit de novetats respecte a les anteriors, amb les...

MZA-913

[ES] MZA
H0

MZA havia decidit després dels seus estudis tècnics apostar pel rodatge 2-3-1 per als seus trens de viatgers. A causa de l'inici de la I Guerra mundial, Maffei no va poder...

MZA-2

[ES] MZA
H0

Locomotora provinent del Ferrocarril de Madrid a Aranjuez (Sèrie 14-20). A la MZA van formar la sèrie 2 a 8.

WM-226

[ES] MZA
H0

Aquests automotors van ser construïts per M.M.C. amb llicència Renault. El model era el ABJ francès, evolució del model VH, i corresponent a la subsèrie 2, que disposava en...

WM-101

[ES] MZA
H0

Aquests automotors van formar la sèrie WM-101 a 104 en MZA, i van ser construïts per M.M.C. amb llicència Renault. El model era el Z.O. francés.Tenían una potència de 110...

MZA-176

[ES] MZA
H0

Locomotora ex-TBF (Sèrie 23-28), originalment amb tender separat, i que MZA va modificar l'any 1901 convertint-la en una 1-2-0T. Va estar destinada principalment a fer els...

MZA-20

[ES] MZA
H0

Locomotora provinent del Ferrocarril de Madrid a Aranjuez (Serie 5-8) amb les cuals es va iniciar el servei.

MZA-168

[ES] MZA
H0

Locomotora amb el nom de "Martorell", inicialment pertanyia al Ferrocarril de Barcelona a Martorell. Originalment locomotora amb tender separat, el 1913 va patir la modificació...

MZA-878

[ES] MZA
H0

L'any 1910, MZA, havia realitzat un estudi en profunditat de les necessitats del seu parc de tracció a un període de 10 anys, diferenciat clarament les locomotores de viatgers...

MZA-461

[ES] MZA
H0

Locomotora 030 procedent del TBF (serie 227 a 258). Varen passar a MZA el 1891, formant la serie 454 a 485.

Total: 11 cars.

Railways: MZA  
Manufacturers:
Scales: H0

Filtered by railway Clear filter


Share: TrainsCollection.com/42