English
Español

Jordi Ramon

22 cars

2 followers

Follow

Following 0 users

 

Create your train collection inventary for free!
Sign up now

Jordi Ramon

This is the trains collection of Jordi Ramon:

TS-1

[ES] TS
H0

A principis de la dècada dels trenta del passat segle, moltes companyies ferroviàries espanyoles buscaven desesperadament la forma de reduir despeses d'explotació, sobretot...

VQ MAB-2

[ES] VQ
H0

Com el servei d'autobusos per carretera no feia competitiu el de viatgers pel tren, aquesta petita companyia va decidir adquirir automotors per baixar els preus. Dos d'ells es...

SAC-3

[ES] SAC
H0

Com en altres petites companyies, la necessitat de reduir costos d'explotació d'aquest ferrocarril, l'impulsa a la utilització de petits automotors de gasolina. El 1923...

MZA WT-201

[ES] MZA
H0

D'aquesta locomotora dièsel-mecànica només es van construir dues unitats, adquirits per MZA i matriculats en origen com WT-201 i WT-202. Aquestes locomotores van ser els...

AT-1

[ES] AT
H0

Primer automotor de gasolina que es va introduir en la línia, i amb els quals s'intentava abaratir els costos d'explotació i remuntar la mala situació econòmica de...

WMG-6

[ES] Andaluces
H0

El 1935, la companyia dels Ferrocarrils de l'Oest havia dut a terme un estudi per a la implantació d'automotors en alguns dels seus serveis, però el començament de la Guerra...

AM-502

[ES] AM
H0

Aquesta locomotora prové del Ferrocarril de Tudela a Bilbao, del model que van formar en aquesta companyia la sèrie 27 a 34. Totes elles tenien nom, i la que ens ocupa era...

FC Nº16

[ES] F.C.
H0

Van ser construïts a Philadelphia per Brill (excepte els automotres 24 a 27 que ho van ser a Sarrià, ja que els originals americans van ser enfonsats per un submarí alemany...

T.B.S.A. Nº3

[ES] T.B.
H0

Després de l'èxit inicial de les línies de Gràcia i la Barceloneta la Companyia de Tramvies de Barcelona va estendre al 1874 una línia des del Pla de Palau a Sant Marti...

Tramvia de l'Arrabassada Nº2

[ES]
H0

L'última línia de tramvia que es va inaugurar a la part alta de la ciutat de Barcelona va ser la de la Rabassada, el 19 de juliol de 1911. Els seus promotors eren els mateixos...

MZA-1781

[ES] MZA
H0

Aquesta locomotora pertany a una de les últimes subsèries, la corresponent als números 1776 a 1785, que incorporaven un seguit de novetats respecte a les anteriors, amb les...

MZA-913

[ES] MZA
H0

MZA havia decidit després dels seus estudis tècnics apostar pel rodatge 2-3-1 per als seus trens de viatgers. A causa de l'inici de la I Guerra mundial, Maffei no va poder...

MZA-2

[ES] MZA
H0

Locomotora provinent del Ferrocarril de Madrid a Aranjuez (Sèrie 14-20). A la MZA van formar la sèrie 2 a 8.

WM-226

[ES] MZA
H0

Aquests automotors van ser construïts per M.M.C. amb llicència Renault. El model era el ABJ francès, evolució del model VH, i corresponent a la subsèrie 2, que disposava en...

WM-101

[ES] MZA
H0

Aquests automotors van formar la sèrie WM-101 a 104 en MZA, i van ser construïts per M.M.C. amb llicència Renault. El model era el Z.O. francés.Tenían una potència de 110...

MZA-176

[ES] MZA
H0

Locomotora ex-TBF (Sèrie 23-28), originalment amb tender separat, i que MZA va modificar l'any 1901 convertint-la en una 1-2-0T. Va estar destinada principalment a fer els...

MZA-20

[ES] MZA
H0

Locomotora provinent del Ferrocarril de Madrid a Aranjuez (Serie 5-8) amb les cuals es va iniciar el servei.

MZA-168

[ES] MZA
H0

Locomotora amb el nom de "Martorell", inicialment pertanyia al Ferrocarril de Barcelona a Martorell. Originalment locomotora amb tender separat, el 1913 va patir la modificació...

BM-1

[ES] B.M.
H0

Locomotora de la primera serie del Ferrocarril de Barcelona a Mataró. La copia que es va fer anys després per La Maquinista tenia bastantes diferencies amb l'original, que és...

VZ-4

[ES] VZ
H0

Locomotora 020 de caldera vertical, utilitzada per a la construcció de la línea.

MZA-878

[ES] MZA
H0

L'any 1910, MZA, havia realitzat un estudi en profunditat de les necessitats del seu parc de tracció a un període de 10 anys, diferenciat clarament les locomotores de viatgers...

MZA-461

[ES] MZA
H0

Locomotora 030 procedent del TBF (serie 227 a 258). Varen passar a MZA el 1891, formant la serie 454 a 485.

Total: 22 cars.

Railways: T.B.   B.M.   Andaluces   SAC   MZA   AM   AT   TS   VQ   VZ   F.C.   Tranvia desde Casa Gomis  
Manufacturers:
Scales: H0

Add filter

Railway   Manufacturer   Scale   Category:  

 


Share: TrainsCollection.com/42