English
Español

Jordi Ramon

22 cars

2 followers

Follow

Following 0 users

 

Create your train collection inventary for free!
Sign up now

MZA-878

in Jordi Ramon collection

Locomotive - Steam
[ES] Compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA)
Road number: 878
Epoch: II
H0
Builder: Maffei
Year: 1913

L'any 1910, MZA, havia realitzat un estudi en profunditat de les necessitats del seu parc de tracció a un període de 10 anys, diferenciat clarament les locomotores de viatgers amb les de mercaderies. En aquest mateix propòsit havia impulsat a Nord un estudi similar i les conclusions de les dues empreses que van coincidir en l'essencial. Per als serveis de viatgers de velocitat es podrien en servei màquines Pacífic, és a dir del tipus 2-3-1 i per als de rampa i mercaderies, tipus 2-4-0.


Add to my collection

No comments yet

Be the first to comment this.

Add comment


More in this collection...
 

Share: TrainsCollection.com/42/76