English
Español

Jordi Ramon

22 cars

2 followers

Follow

Following 0 users

No following found.

 

Create your train collection inventary for free!
Sign up now

Jordi Ramon

This is the trains collection of Jordi Ramon:

Filtered by railway Clear filter

Tramvia de l'Arrabassada Nº2

[ES]
H0

L'última línia de tramvia que es va inaugurar a la part alta de la ciutat de Barcelona va ser la de la Rabassada, el 19 de juliol de 1911. Els seus promotors eren els mateixos...

Total: 1 cars.

Railways: Tranvia desde Casa Gomis  
Manufacturers:
Scales: H0

Filtered by railway Clear filter


Share: TrainsCollection.com/42