English
Español

Jordi Ramon

22 cars

2 followers

Follow

Following 0 users

No following found.

 

Create your train collection inventary for free!
Sign up now

Jordi Ramon

This is the trains collection of Jordi Ramon:

Filtered by railway Clear filter

T.B.S.A. Nº3

[ES] T.B.
H0

Després de l'èxit inicial de les línies de Gràcia i la Barceloneta la Companyia de Tramvies de Barcelona va estendre al 1874 una línia des del Pla de Palau a Sant Marti...

Total: 1 cars.

Railways: T.B.  
Manufacturers:
Scales: H0

Filtered by railway Clear filter


Share: TrainsCollection.com/42